Wat is de officiële bewaartermijn van bedrijfsmatige data en documenten?

Hieronder een overzicht van de bewaartermijnen van een aantal belangrijke administratieve stukken.

Let op: is de officiële bewaartermijn verstreken, vernietig de informatie dan op de juiste manier. Gebruik altijd een papier- en cdvernietiger met een hoog veiligheidsniveau.
 

Bewaartermijnen officiële documenten

Soort document Bewaartijd
data van beveiligingscamera’s maximaal 24 uur
data van opsporingscamera’s (voor fraude, diefstal, e.d.) zo lang als nodig is voor opsporing
sollicitatiebrieven 1 maand zonder, 12 maanden met toestemming
tijdsregistratie    tot 1 jaar na registratie
arbeidsovereenkomst + wijzigingen 2 jaar (na einde dienstverband)
verslag van functioneringsgesprek    2 jaar
identificatiebewijs 5 jaar (na einde dienstverband)
jaarrekening, accountantsverklaring, winst- en verlies 7 jaar
grootboek, debet-credit, in- en verkoop, voorraad 7 jaar
loonadministratie 7 jaar
facturen voor omzetbelasting 7 jaar
administratie na ontbinding rechtspersoon      7 jaar
afspraken over salaris en arbeidsvoorwaarden 7 jaar
ledenadministratie (in geval van ledenaansprakelijkheid) 10 jaar
subsidieadministratie 10 jaar
medische/arbogegevens 10 jaar
patiëntendossier 15 jaar
loonbeslagen tot opheffing

Nog geen antwoord op uw vraag? Vind een adviseur bij u in de buurt